Potilassiirtokorttikoulutus – Ergonomiakorttikoulutus – ota yhteyttä

Potilassiirtokorttikoulutus

By Leena Tamminen-Peter

‘Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -koulutus kalenteri

‘Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -koulutus / ilmoittautuminen

Potilassiirtokorttikoulutus – ‘Potilassiirtojen Ergonomaikortti®’ -koulutus. Ergonomia -kouluttaja koulutus, -avoin tai -tilauskoulutus -luennointia ja/tai -konsultointia ympäri vuoden. ota yhteyttä: email letampe[at]gmail[dot]com tai puh: 040 544 7134
‘Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -opintokokonaisuuden on kehitetty kaikille sosiaali ja terveysalan työntekijöille, kuten sairaanhoitajat, fysioterapeutit, lähihoitajat, kodinhoitajat, kuntohoitajat, ensihoitajat sekä alan opettajille ja potilassiirtotaitoja ohjaaville sekä kaikkille, jotka avustavat potilaita liikkumisessa. ‘Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -koulutuksessa huomioidaan erityistilanteet ja potilaat koulutettavan kohderyhmän mukaan.
#Potilassiirtojen #Ergonomiakortti

Potilassiirtokorttikoulutus – ‘Ergonomic patient handling card®’ -education scheme instructor list renewed 13.12.2018 (list) luettelo
The ‘Ergonomic patient handling card®’ -education scheme is now in December 2018 9,5 years in existence, there are over 7000 card holders, of whom about 361 instructors of whom 288 gave permission to include them in the list.
Finland has about 384 000 caregivers i.e. presently 1 instructor for 1324 caregivers. Theoretically, an instructor could hold per year about 10 basic ‘Ergonomic patient handling card®’ -courses of 16 students per course.  But as:
1) not all instructors teach,
2) courses might not get full,
3) the facilities not large enough for 16 students
4) 10 courses per year are for an instructor on the long run too heavy and
5) the number of caregivers increase but slowly,
teaching all caregivers in safe patient handling and movement is presently and practically still not within a two decade’s reach. #ErgonomicPatientHandlingCard

Kirjat / Books

management_modelfyysisten_riskien_h_163x216

The completely revised PATIENT HANDLING TEXTBOOK: #POTILASSIIROT – Taitava avustaja aktivoi ja auttaa 2013, Leena Tamminen-Peter & Gustav Wickström has just been published in Swedish #Patientförflyttning – En skicklig värdare aktiverar och hjälper 2014

FI SV EN DE

The ‘Ergonomic patient handling card®’‘ -education scheme package is now in December 2018  9,5 years in existence, there are over 7000 card holders, of whom 361 instructors. See the poster about the effectiveness of the ‘Ergonomic patient handling card®’ -education scheme

Effectiveness of the 'Ergonomic patient handling card®' -education scheme

Fyysisten Riskien Hallintamalli Hoitoalalla
#ManagementModelForPhysicalRisksInTheCareWork
patientforflyttning
ISBN:978-952-261-423-0
Översättning, originales TITEL:

potilassiirrot
POTILASSIIROT – Taitava avustaja aktivoi ja auttaa

potilaan-siirtymisen-ergonominen-avustaminen-opettajan-käsikirja-sosiaali--ja-terveysministerio-2007_163x216

Yhteys:

Leena Tamminen-Peter, Researcher

tel. +358 (0)40 544 7134

email:  letampe[at]gmail[dot]com

Skype name: leenatamm

Google Talk: Leena Tamminen-Peter | letampe

research sites:

✔ G SCHOLAR tinyurl.com/LTamminen-Peter

✔ RESEARCH GATE tinyurl.com/letampe

websites:

www.ralphart.sigmatic.fi/tamminen

ralphart.sigmatic.fi/tamminen/blog/

✔ ergonomiakoulutus.blogspot.fi/

social networks:

linkedin.com/today/author/ltamminen

✔ plus.google.com/+LeenaTamminenPeter (for profile click About)

twitter.com/LTamminen

facebook.com/DrLTP

#letampe #Tamminen-Peter

POTILASSIIRTOJENKOULUTUS Dr L. Tamminen-Peter

POTILASSIIRTOJENKOULUTUS

POTILASSIIRTOKOULUTUS – Leena Tamminen-Peter’in tilaus tai avoin – ‘Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -koulutus

Kirjat / Books

POTILASSIIRTOJENKOULUTUS   ISBN:978-952-261-272-4

patientforflyttning ISBN:9 789 522 614 230

potilaan-siirtymisen-ergonominen-avustaminen-opettajan-käsikirja-sosiaali--ja-terveysministerio-2007_163x216 ISBN 978-952-00-2314-0 (PDF)

Completely revised patient transfer book | Täysin uudistettu potilassiirtokirja: Potilassiirrot – Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. 2013.
Tamminen-Peter Leena, Wickström Gustav.
This textbook is written for all nursing personnel, their supervisors and teachers to transfer patients ergonomically.
Tämä kirja on tehty potilaiden siirtymistä avustavia, samoin kuin heidän esimiehiään ja kouluttajiaan varten.
Sen tarkoitus on auttaa jäsentämään hoitajan roolia ja antaa tarvittavia taitoja erilaisissa potilassiirtotilanteissa.
SV ISBN 978-952-00-2314-0 (PDF) FI with summaries in FI, SV & EN

Yhteys:

Leena Tamminen-Peter, Researcher

tel. +358 (0)40 544 7134

email: letampe[at]gmail[dot]com

Skype name: leenatamm

Google Talk: Leena Tamminen-Peter | letampe

research sites:

✔ G SCHOLAR tinyurl.com/LTamminen-Peter

✔ RESEARCH GATE tinyurl.com/letampe

websites:

www.ralphart.sigmatic.fi/tamminen

ralphart.sigmatic.fi/tamminen/blog/

✔ ergonomiakoulutus.blogspot.fi/

social networks:

✔ linkedin.com/today/author/ltamminen

✔ plus.google.com/+LeenaTamminenPeter (for profile click About)

twitter.com/LTamminen

facebook.com/DrLTP

‘POTILASSIIRTOJEN ERGONOMIAKORITTI®’ -koulutus

‘POTILASSIIRTOJEN ERGONOMIAKORTTI®’ -koulutus

Seuraava Leena Tamminen-Peter’in avoin ‘Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -koulutus Turussa keväällä 2018

By Leena Tamminen-Peter Last updated: December 15, 2018 at 18:20 pm

ks. sivu potlassiirto

POTILASSIIRTOJEN

Kirjat

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutuksen on valtakunnallinen Työterveyslaitoksen ja terveydenhuollon siirtoergonomian asiantuntijoiden kehittämä koulutuskokonaisuus, joka perustuu tutkittuun näyttöön.
Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, sairaanhoitajat, fysioterapeutit, lähihoitajat ja kaikki, jotka tekevät potilassiirtoja.

Tavoite: Osallistuja päivittää oma potilassiirtotaitonsa nykyisten suositusten mukaiseksi. Hyvä siirtotaito vähentää työn kuormituksesta johtuvia liikuntaelinongelmia, lisää avustajan riskinarviointikykyä, parantaa potilaiden turvallisuutta avustustilanteissa sekä edistää kuntouttavaa työotetta ja hoidon laatua. – See more at: http://ergonomiakoulutus.blogspot.fi/#sthash.Bs6sy9Ad.dpuf

Koulutuksen vaikuttavuudesta on nyt jo näyttöä esim. Rovaniemen terveyskeskuksen vuodeosastolla sairauspoissaolopäivät ovat vähentyneet paljon.

Sisältö ja opetusmenetelmät: Verkko-opiskelua ja käytännön harjoittelua.

  1. Potilassiirtoergonomia tuki- ja liikuntaelinongelmien ehkäisyssä
  2. Riskin arviointi potilassiirroissa
  3. Oman kehon hallinta potilassiirroissa
  4. Potilaan voimavarojen arviointi ja aktivointi
  5. Biomekaniikan hyödyntäminen potilaan liikkumisen avustamisessa
  6. Apuvälineet ja nostimet
  7. Työturvallisuutta koskevat lait ja asetukset hoitotyössä
Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutus peruutusehto:
Koulutuksiin ilmoittautuminen on sitova. Mikäli osallistuminen perutaan kolme viikkoa ennen koulutuksen alkua, on se maksuton. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet koulutuksen hinnasta ja koko hinnan, jos osallistuja peruuttaa tulonsa kolme päivää ennen koulutuksen alkua, keskeyttää koulutuksen tai jättää kokonaan saassapumatta koulutukseen.

Ergonomia -avoin | -tilauskoulutusta -luennointia | -konsultointia ja Ergonomiakorttikoulutus Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutusta ympäri vuoden.
http://is.gd/qj0Lsg (ilmoit. http://is.gd/KmXLdV).

Ota yhteyttä:

FT SHO Leena Tamminen-Peter, kouluttaja

Yhteys:

Leena Tamminen-Peter, Researcher

tel. +358 (0)40 544 7134

email:  letampe[at]gmail[dot]com

Skype name: leenatamm

Google Talk: Leena Tamminen-Peter | letampe

research sites:

✔ G SCHOLAR tinyurl.com/LTamminen-Peter

✔ RESEARCH GATE tinyurl.com/letampe

websites:

www.ralphart.sigmatic.fi/tamminen

ralphart.sigmatic.fi/tamminen/blog/

✔ ergonomiakoulutus.blogspot.fi/

social networks:

✔ linkedin.com/today/author/ltamminen

✔ plus.google.com/+LeenaTamminenPeter (for profile click About)

twitter.com/LTamminen

facebook.com/DrLTP

.
Manual Handling of People in the Healthcare Sector.
ISO/TR 12296:2012 esitys: is.gd/FTHRS2 article:  Täysin uudistettu potilassiirtokirja: Potilassiirrot – Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. 2013.

Ergonomiakonsultoinnilla &/ koulutuksella saavutetaan kustannustehokas investointi työntekijöiden hyvinvointiin ehkaeisemaellae tai ainakin vaehentaemaellaetuki- ja liikuntaelinvaivoja ja -vammoja.

ERGOCAREBANK – The Ergonomic Databank for Social and Health Care project.
Ergonomisia ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuoltoon projekti is.gd/POiPEa

Ergonomia Dr. Leena Tamminen-Peter, Ergonomi

ERGONOMIA

Leena Tamminen-Peterin
haastattelun pohjalta
tehty artikkeli

Oikeilla nostoilla ja siirroilla
selkävaivat kuriin
ergonomisesti
Super 5/2010

Ergonominen Turvallinen
Potilas Siirto ja
Liikkuminen (TPSL)

 

Kirjat

Hoito- ja hoivatyöhön liittyvät potilassiirrot vaativat hoitajalta fyysistä ponnistusta, joka helposti ylikuormittaa hoitajan tuki- ja liikuntaelimistöä.Tuki- jaliikuntaelimistön kuormittumista on kuitenkin mahdollista säädellä. Potilassiirtosuositusten taustalla on biomekaaniset kuormitustutkimukset ja asiantuntijalaitosten asettamat kuormituksen raja-arvot. Tarkoitus on kiinnittää hoitajien huomio omaansa sekä potilaiden turvallisuuteen. Potilaan oma aktiivisuus on oleellista, koska liiallinen avustaminen vie potilaalta nopeasti jäljellä olevan oman liikuntakyvyn. Potilaan aktivointi edistää hänen terveyttään ja samalla se myös vähentää hoitohenkilökunnan kuormittumista. Kirja on tarkoitettu kaikille, jotka avustavat potilaita siirtymisissä tai jotka vastaavat potilassiirtojen turvallisuudesta ja koulutuksesta.

  • Siirrä, älä nosta!
  • Käytä apuvälineitä!

·      Kerro, mitä teet!

A skilled assistant activates and helps
Handling of patients requires physical exertion from the care personnel.
It may put too much strain on the musculoskeletal system of the caring staff. The loads can, however, be adjusted by adhering to the recommendations for safe patient handling, presented in this book.
They are based on biomechanical studies carried out in order to determine the limits for acceptable loads. The purpose of the recommendations is to draw the attention of the caring staff to their own, personal safety, as well as to that of the patients they are assisting. The patient´s active role in the movements related to the transfers is essential in promoting her/his mobility and health. In addition, it reduces the load on the nursing personnel.
The book is useful for everyone who assists patients in moving, or who is responsible for the training and safety of the nursing.

Yhteys:

Leena Tamminen-Peter, Researcher

tel. +358 (0)40 544 7134

email:  letampe[at]gmail[dot]com

Skype name: leenatamm

Google Talk: Leena Tamminen-Peter | letampe

research sites:

✔ G SCHOLAR tinyurl.com/LTamminen-Peter

✔ RESEARCH GATE tinyurl.com/letampe

websites:

www.ralphart.sigmatic.fi/tamminen

ralphart.sigmatic.fi/tamminen/blog/

✔ ergonomiakoulutus.blogspot.fi/

social networks:

✔ linkedin.com/today/author/ltamminen

✔ plus.google.com/+LeenaTamminenPeter (for profile click About)

twitter.com/LTamminen

facebook.com/DrLTP

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.